Joukkue

Bobrov Ivan
Halonen Joonatan
Hanninen Miro
Honkanen Joakim
Hämäläinen Onni
Jansson Samuli
Kareinen Kaapo
Karhu Ville
Kolis Veeti
Käkelä Aleksi
Lattu Elias
Lehtinen Atte
Lensu Lauri
Liukkonen Viljami
Moisio Miska
Muhonen Aaro-Aukusti
Puhakainen Luka
Puhakainen Misa
Pulkkinen Joona
Puputti Jaakko
Pylkkänen Väinö
Rantalainen Jimi
Rantalainen Samu
Riikonen Aapo
Romppanen Veikka
Ruohio Aapo
Ruokoniemi Iiro
Ruokoniemi Miro
Seppälä Elias
Strandman Alvar
Turppo Olli
Varganov Artjom
Vatanen Jimi
Vitikainen Topias
Volkov Elisei
Väisänen Joona
Värtö Tuomas
Lötjönen Heikki

Toimihenkilöt